ADAB DUDUK DALAM MAJLIS ILMU


          Daripada Abu Waqid al-Laitsi r.a berkata, “Rasulullah s.a.w. sedang duduk di masjid bersama orang ramai ketika menyampaikan ceramahnya, tiba-tiba datang tiga orang lelaki. Dua daripada mereka mendatangi Nabi s.a.w.,sedang yang seorang lagi terus pergi begitu sahaja. Seorang daripada mereka mencari-cari ruanh yang kosong dalam majlis itu, lalu dia duduk di situ. Dan yang seorang lagi terus duduk di belakang. Setelah Rasulullah s.a.w. selesai memberikan pengajian, Baginda bersabda yang bermaksud, “Perhatikanlah, kuberitahukan kepada anda sekalian tentang orang yang bertiga itu. Seorang antaranya mencari tempat di sisi Allah, maka Allah melapangkan tempat baginya. Orang yang kedua malu-malu, maka Allah malu pula padanya. Dan orang yang ketiga jelas berpaling, maka Allah berpaling pula daripadanya.” (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

 Pengajaran yang boleh diambil :

 1. Seorang yang alim menyampaikan kuliahnya hendaklah duduk di tengah-tengah muridnya di tempat yang boleh dilihat dengan jelas oleh semua orang.
 2. Disunatkan duduk dalam masjid untuk muzakarah yang membincangkan tentang ilmu.
 3. Disunatkan membentuk halaqah dalam majlis ilmu dan zikir.
 4. Makruh keluar dri dalam masjid ketika sedang berlangsungnya ceramah tanpa alasan yang munasabah.
 5. Disunatkan mendekati orang yang berilmu dalam halqah agar dapat mendengar penenrangannya dengan jelas.
 6. Seorang yang ingin bergabung dalam halaqah jika melihat ada tempat duduk renggang hendaklah ia duduk di tempat duduk tersebut, bukan di belakang para jemaah.
 7. Harus memberikan pujian kepada seseorang yang berbuat kebaikan.
 8. Harus menceritakan tentang keburukan yang dilakukan oleh seseorang secara terang-terangan.
 9. Orang yang terlebih dahulu mendahului suatu tempat dalam majilis ilmu maka jika ia kembali ia lebih berhaj untuk duduk di tempat tersebut.
 10. Kita hendaklah mengisi kawasan yang renggang dengan penuh adab tanpa mengganggu para hadirin yang sedia ada.
 11. Hendaklah duduk tetap di suatu tempat sehingga selesai pengajian atau ceramah melainkan jika ada keuzuran.

0 comment: